การออมเงินเกษียณอายุ

1 post

Traditional IRA vs. IUL

สำหรับวันนี้หยกก็จะขอเสนอ facts ของการฝากเงินเกษียณอายุในรูปแบบของ IRAs ที่มีคนถามกันเข้ามามากนะคะ ในส่วนการเขียนจะสรุปให้โดยย่อ ส่วนวีดีโอ จะมีการบรรยายละเอียด พร้อมตัวอย่าง ใครใคร่จะอ่าน “อ่านได้” ตามใจ ใครใคร่จะฟัง หรือดูวีดีโอ ก็ดูได้ตามปรารถนานะคะ ข้อเด่น ด้อยหลักที่คุณควรรู้ IRAs จะสามารถ max contribute $6,000/ปี ถ้าอายุ 50 ปี จะใส่เพิ่มได้อีก […]