การออมเงินเกษียณอายุ

1 post

Traditional IRA vs. Indexed Universal Life

สำหรับวันนี้หยกก็จะขอเสนอ facts ของการฝากเงินเกษียณอายุในรูปแบบของ IRAs ที่มีคนถามกันเข้ามามากนะคะ ในส่วนการเขียนจะสรุปให้โดยย่อ ส่วนวีดีโอ จะมีการบรรยายละเอียด พร้อมตัวอย่าง ใครใคร่จะอ่าน “อ่านได้” ตามใจ ใครใคร่จะฟัง หรือดูวีดีโอ ก็ดูได้ตามปรารถนานะคะ ข้อเด่น ด้อยหลักที่คุณควรรู้ IRAs จะสามารถ max contribute $6,000/ปี ถ้าอายุ 50 ปี จะใส่เพิ่มได้อีก $1,000 นะคะ (IRS 2019) VS. IUL นั้นไม่มีข้อจำกัดตรงนี้ คือหากคุณอยากทำเล่มที่จ่าย $10,000 or $20,000 ต่อปีนั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะ ขอแค่คุณมีเงินส่วนนี้ที่อยากจะฝาก IRAs ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพนะคะ ขอแค่เปิดบัญชี >> เลือก allocate เงิน ว่าจะเอาเงินไปลงทุนที่ไหน ถือว่าการเปิดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ VS. IUL นั้นจะมีเรื่องของสุขภาพ และ life style (เช่น สูบบุหรี่ไหม เล่นกีฬาผาดโผนหรือไม่ หรือเคยเจ็บป่วยร้ายแรงอันใด etc., ) เข้ามาเกี่ยวข้อง และมันมีผลต่อเบี้ยประกันภัย IRAs จำต้องรอจนเจ้าของ account อายุ 59 1/2 ถึงจะสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ ถ้าเอาออกมาก่อน จะต้องโดน penalty อีก 10% VS. IUL ไม่ต้องรอถึงอายุ 59 1/2 แต่มี surrender charge period ซึ่งมีตั้งแต่ 10, 12, 15 ปี หลังจากนั้นเอาเงินออกมาได้ IRAs […]