agent

1 post

นี่หละฉัน Independent Life Insurance Agent

Independent Life Insurance Agent คืออะไร? ทุกๆ ครั้ง จะมีคนถามหยกเสมอว่าหยกทำประกันชีวิต เป็น agent ของบริษัทไหน เมื่อตอบว่า ทำได้หลายบริษัทค่ะ ไม่ได้มีแค่ list ของบริษัทประกันนะ คือขายได้ทุกบริษัทจริงๆ เพราะหยกเป็น Independent Life Insurance Agent ทุกคนก็จะทำหน้างงๆ และมีคำถาม หลายคนก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ เลยมีความคิดในหัวว่า อยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่ายังไงดี เราทำอะไร แบบไหนยังไง เป็นตัวแทนใคร ในหัวข้อนี้ขอเป็นพื้นที่ส่วนเล็กๆ ในการทำความเข้าใจกับคำว่า Independent Life Insurance Agent กันนะคะ                       Please follow and like us: