Life insurance สำคัญยังไง

1 post

Life insurance สำคัญยังไง

Life Insurance สำคัญยังไง เชื่อว่าหลายคนคงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับประกันชีวิตเท่าไหร่นัก เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว ยิ่งหากยังไม่มีครอบครัวด้วยแล้ว ยิ่งห่างไกลจากการวางแผนการเงิน ทั้งที่ในความเป็นจริง ประกันชีวิตเป็นหนึ่งใน tools การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนควรจะต้องมี  หากคุณยังคิดว่าประกันชีวิตเป็นเรื่องไกลตัว อ่านบทความนี้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจ เปลี่ยนมุมมองใหม่ เข้าใจว่า Life insurance สำคัญยังไง คนทุกคนมีสิ่งที่หวงแหน และมีสิ่งอยากดูแล รับผิดชอบ บ้างมีคนครอบครัว สามี ลูก บ้างเป็นแรงกำลังหลักของที่บ้านเลี้ยงดูพ่อแม่ […]