power of zero investment

1 post

เดอะซี่รี่ส์ ตอนที่ 5 IUL ประกันชีวิตสะสมทรัพย์คุ้มครองตลอดชีพ แต่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยตลอดชีวิต

  พอหยกพูดถึง IUL ว่าเป็น permanent life insurance คือประกันชีวิตตลอดชีพ เก็บเงินได้ คุ้มครองคุณไปถึงอายุ 120 ปี หลายคนก็กลัวว่า งี้ฉันต้องจ่ายตลอดชีวิตเลยเหรอ? คำตอบคือ ไม่เลยค่ะ เพราะทางบริษัทประกันชีวิตได้คำนวณออกมาแล้ว ว่าอายุเท่านี้ กรมธรรม์เล่มประมาณนี้ สุขภาพเรทนี้ จ่ายเบี้ยเท่าไหร่ เป็นตัวเลขชัดเจนค่ะ   ยกตัวอย่าง ผู้หญิงอายุ 34 […]