life insurance licensing

1 post

อยากเป็น Life Agent ต้องทำอย่างไรบ้าง

อยากเป็น Life agent ต้องทำอย่างไรบ้าง การทำงานใน Life insurance industry เป็นงานที่น่าสนใจมากๆ อย่างหนึ่งค่ะ มันต้องใช้ความสามารถเพราะงานมีความท้าทายในตัวอยู่แล้ว อาชีพเราเป็นอาชีพที่ทำให้คนอื่นมั่นคง ปลอดภัย ฉะนั้น คนทำงานในด้านนี้ต้องยินดี และเต็มใจบริการ ให้ข้อมูลความรู้กับลูกค้าได้อย่างแจ่มแจ้ง รู้สึกสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ แต่ก่อนที่จะไปสู่เนื้อหา ต้องบอกก่อนค่ะว่า requirement อย่างแรกในการขอ professional license นั้นต้องถือ Green card หรือต้องเป็น American Citizen ค่ะ และต้องขอออกตัวแรงๆ ก่อนนะคะว่า Admin อยู่ California บทความนี้จะเน้นหนักการสมัครเป็น independent life agent หากเป็น captive agent เหรอองค์กรเน็ตเวิร์คอื่นๆ อาจจะมีระเบียบการแตกต่างกันไปค่ะ และที่สำคัญต้องไม่ลืมนะคะว่า life insurance ได้ถูกควบคุมดูแลหรือ regulate ในระดับชั้นของ State เพราะฉะนั้น แต่ละ State อาจจะมี requirement และมีค่าใช้จ่ายในการ process ไม่เท่ากัน เช่น ค่าใบอนุญาติ(license) ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นต้น สามารถเช็คได้ที่เว็บไวด์ของ Department of insurance ของรัฐที่เราอยู่ได้ค่ะ เอาหละคะ ออกนอกเรื่องไปเยอะแล้ว มาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าหากอยากเป็น life agent ต้องทำอย่างไรบ้าง มีกระบวนและขั้นตอนอย่างไร   สำหรับ  CALIFORNIA  มีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ แนะนำว่าควรมี agency ที่เราจะ appoint ด้วยก่อน ส่วนตัวแล้วมีตรงนี้ก่อนค่ะ เพราะต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะมีคนเทรนฝีมือดี มี agency […]