tax free income

1 post

Tax Free Income with IUL

Tax Free Income with IUL Tax คำๆ นี้ได้ยินทีไรก็เจ็บปวดทุกครั้ง เมื่อนึกถึงตอนที่เราต้องจ่ายภาษีทุกๆ ปี ยิ่งถ้าใครที่มี income สูงๆ แล้วหละก็จะเข้าใจหัวอกกันได้ดี จะดีกว่าไหม หากเราสามารถ convert เงินส่วนหนึ่งของเราไว้ในการออมที่สามารถนำออกมาใช้แบบไม่ต้องจ่ายภาษีจะดีแค่ไหน น่าสนใจใช่ไหมคะ หากต้องการใช้เงินให้คุ้มทุกเม็ด ดูทางนี้เลยค่ะ การทำ Tax free income ด้วย […]